Αναψυκτικά / Χυμοί

Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα φυσικών αρωμάτων για την τυποποίηση και ποιοτική διαφοροποίηση των προϊόντων που παράγουν οι βιομηχανίες.