Η φιλοσοφία μας

Στόχος της εταιρίας, είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες της, μεταξύ των οποίων, συμπεριλαμβάνονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της χώρας.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία επενδύει συνεχώς:

Σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης. 

Σήμερα, η εταιρία απασχολεί συνολικά 16 άτομα.
Τα τμήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης στελεχώνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς και επιστήμονες.

Στη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών της.

Στα πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τους αντιπροσωπευόμενους οίκους του εξωτερικού, η εταιρεία ενσωματώνει διαρκώς την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία στους τομείς της δραστηριοποίησής της.

Στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων και συνθηκών για την αποτελεσματική λειτουργία της.

Σήμερα, η καρδιά της Γ. Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. χτυπάει στα νέα γραφεία της, στην Κηφισιά.
Στους ίδιους χώρους, η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο για την πραγματοποίηση δοκιμών εφαρμογής και αξιολόγησης των λειτουργικών υλών που εμπορεύεται.
Επιπλέον, για την  εξασφάλιση της βέλτιστης αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων της, η εταιρεία:
  • Διατηρεί σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους, πλήρως εξοπλισμένους και με ελεγχόμενες συνθήκες σε κομβικό σημείο της Αττικής.
  • Έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα
  • Συνεργάζεται με third party logistics 

Στην διασφάλιση και στην πιστοποίηση της ποιότητάς της.

Η εταιρεία, πρωτοπόρος στην ποιότητα ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου της, πιστοποιείται συνεχώς με ISO από το 1999 (σήμερα ISO 9001:2015) και με HACCP από το 2003!