Έμφαση στην ποιότητα

Τμήματα Πωλήσεων & Υποστήριξης

Η καρδιά της Γ.Ν.Ζ. Α.Ε. χτυπάει στα Τμήματα Πωλήσεων & Υποστήριξης, τα οποία στελεχώνονται από έμπειρους επιστήμονες και τεχνικούς και έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης των πωλήσεων και της υποστήριξης των πελατών της εταιρίας:
  • Διαχείριση πελατολογίων (αξιολόγηση, ανάπτυξη)
  • Στενή και συνεχής επαφή με τους πελάτες
  • Ανάπτυξη των πωλήσεων
  • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
  • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τα προϊόντα της εταιρίας
  • Ανάπτυξη διαπροσωπικών ή και κοινωνικών σχέσεων στο ανώτερο δυνατό επίπεδο

Η έννοια του Project

Κάθε "έργο” που αναλαμβάνουμε για την επίτευξη μιας διακριτής πώλησης:

Project Development

Sales Prospects


Ολική Ποιότητα

Με το σχεδιασμό και την πιστή εφαρμογή γραπτών διαδικασιών ποιότητας, στοχεύουμε στην εξασφάλιση προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών μας.
H Γ.Ν.Ζ. Α.Ε. υπήρξε η πρώτη επιχείρηση εμπορίας πρώτων υλών στην Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση ενός επίσημου Συστήματος Ποιότητας, πιστοποίησε τις διαδικασίες της από τον φορέα TUV Austria.
"Λέμε τι κάνουμε – Κάνουμε ό,τι λέμε”


Αδιαπραγμάτευτες Αρχές

Οι διαδικασίες Ολικής Ποιότητας που ακολουθούμε διασφαλίζουν τις αδιαπραγμάτευτες αρχές μας, προς όλους τους Συνεργάτες, τους Προμηθευτές και τους Πελάτες μας:
  • Εμπιστοσύνη
  • Διαφάνεια
  • Αποτελεσματικότητα
Σαν αποτέλεσμα, όλες οι συνεργασίες μας χαρακτηρίζονται από διάρκεια και πίστη στην Αποστολή μας, η οποία συνοψίζεται σε 3 λέξεις:

"Quality Support Services”