Γιατί εμάς

Τεχνογνωσία (know-how)

  • Παρακολουθούμε από κοντά τις τεχνικές και εμπορικές εξελίξεις της αγοράς
  • Φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών μας
  • Δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας
  • Διαθέτουμε ένα καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών και εφαρμογών, για τη δοκιμή και την αξιολόγηση των προϊόντων μας

Διαδικασίες & Πιστοποίηση Ποιότητας

Μια αναγκαιότητα:
Οι πιστοποιημένοι πελάτες συνεργάζονται με πιστοποιημένους προμηθευτές, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες!!!
Σύγχρονοι & πιστοποιημένοι χώροι αποθήκευσης

Άμεση Διαθεσιμότητα Προϊόντων

  • Διατήρηση αποθέματος για τα περισσότερα προϊόντα μας, για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας
  • Γρήγορη ανταπόκριση στις διακυμάνσεις των αναγκών των πελατών μας ("supply on demand” - supply chain risk management)

Δυναμική Διαχείριση Πληροφοριών

  • Πρωτοποριακό λογισμικό Management Information System που επιτρέπει τη δυναμική και ευέλικτη εξαγωγή αναφορών & στοιχείων
  • Κεντρική διαχείριση κρίσιμων τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών, αρχείων & εγγράφων