"...εδώ και 5 δεκαετίες, χτίζουμε τις σχέσεις μας με την ελληνική βιομηχανία, στηριζόμενοι στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας...”

Aπό την ίδρυσή της, το 1975, η εταιρία Γ. Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο των πωλήσεων και της προώθησης εξειδικευμένων πρώτων και βοηθητικών υλών, για τους βιομηχανικούς κλάδους:

Χρονολόγιο

1975

Η εταιρεία ιδρύεται με τη μορφή Ο.Ε.

1994

Μεταφορά της έδρας και δημιουργία σύγχρονων αποθηκών στην περιοχή του Κολωνού

2009

Μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε.

2014

Μεταφορά της έδρας στην Κηφισιά