Η αποστολή μας

"PRODUCT” 

Να παράγουμε το ΠΡΟΪΟΝ μας, δηλαδή να προσφέρουμε στους πελάτες μας:
 • Προϊόντα δοκιμασμένης ποιότητας και αποτελεσματικότητας
 • Καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες
 • Τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου


Πώς το πετυχαίνουμε:

 • Διαχειριζόμαστε με σύνεση και προσοχή τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους, χρηματοοικονομικούς, χρονικούς).
  • Εφαρμογή των αρχών της διαχείρισης του χρόνου.
 • Φροντίζουμε για την επαγγελματική  μας πληρότητα και αποτελεσματικότητα:
  • Ενσωμάτωση της σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς στη σε όλες τις διαδικασίες.
  • Μέριμνα για την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση.
  • Ρεαλιστικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των κινήσεών μας. 
  • Θεώρηση της πραγματικότητας με καθαρότητα, ευελιξία, φαντασία και πνεύμα νεωτερισμού.
  • Αντιμετώπιση των αναγκών και προκλήσεων με καλή προετοιμασία, αμεσότητα, υπευθυνότητα και προνοητικότητα.


"PRODUCTION CAPABILITY”

Να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα παραγωγής του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ μας στο μέλλον. 
Να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με επιλεγμένους πελάτες


Πώς το πετυχαίνουμε:

 • Δημιουργούμε τις συνθήκες που κινητοποιούν, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την δημιουργική προσπάθεια όλων των μερών (συνεργατών, πελατών και οίκων) γιά την επίτευξη των κοινών στόχων
  • Ξεκάθαρες διαδικασίες εργασίας και συναλλαγών.
  • Σχέσεις εμπιστοσύνης και εντιμότητας.
  • Πνεύμα ομαδικής εργασίας (Team-Work) και επικοινωνίας, με σεβασμό προς τους άλλους και αναγνώριση του ρόλου τους και της συμβολής τους.
 • Διαθέτουμε χρόνο για δημιουργία και ποιότητα:
  • Για την παρακολούθηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς, εντοπίζοντας έτσι τις ευκαιρίες και τους κινδύνους μας.
  • Για την αναζήτηση νέων προϊόντων αναγνωρισμένης τεχνολογίας, που θα μας δώσουν την ευκαιρία για πιο αποτελεσματική διείσδυση στην αγορά.