Παράγοντες απολέπισης

Η εταιρεία μας διαθέτει φυσικούς κόκκους για χρήση σε προϊόντα απολέπισης.