Οι διαλύτες είναι επιφανειοδραστικές ουσίες που έχουν την ικανότητα να αυξάνουν τη διαλυτότητα μιας αδιάλυτης ουσίας σε κάποιο διαλυτικό μέσο.