Αντιοξειδωτικές ουσίες

Ουσίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία από την οξείδωση. Η εταιρεία μας διαθέτει φυσικές και συνθετικές αντιοξειδωτικές ουσίες.