Η εταιρία Γ.Ν.ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ διαθέτει έκδοχα, ουσίες χωρίς φαρμακευτική δράση, με σκοπό τη βελτίωση κάποιου χαρακτηριστικού του φαρμάκου  όπως αφή, οσμή, όψη, γεύση ή βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση, κατανομή, διάλυση και δράση της δραστικής ουσίας.

A. Διά στόματος (oral)

 • Παράγοντες βραδείας αποδέσμευσης (sustained release agents)
 • Παράγοντες ενίσχυσης βιοδιαθεσιμότητας (bioavailability enhancement agents)
 • Διαλυτοποιητές (solubilizers)
 • Παράγοντες προστασίας δραστικών ουσιών (api protection agents)
 • Παράγοντες επικάλυψης γεύσης δραστικών ουσιών (taste masking agents)
 • Λιπαντικές ουσίες (lubricants)

B. Δέρματος (topical)

 • Γαλακτωματοποιητές (emulsifiers)
 • Διαλυτοποιητές (solubilizers)
 • Διαλύτες (solvents)
 • Πηκτικά (thickeners)

C. Ορθού-κολπικά (rectal-vaginal)

 • Μάζες υποθέτων (suppository bases)
 • Γαλακτωματοποιητές (emulsifiers)
 • Διαλυτοποιητές (solubilizers)
 • Διαλύτες (solvents)